Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Wibrasiýa damper / ýarag çybyk

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy we aýratynlyklary

4D Wibrasiýa damperi ýokary çeýeligi we ýokary intensiwligi bilen galvanizli polat simden we alýumin garyndy gysgyjyndan ybarat iki dürli agyr çekiçden durýar.
Biziň hödürleýän 4D seriýaly wibrasiýa damperleri, dört rezonans ýygylygy bolan “Stock-Bridge Tuning Fork”, ýygylyk diapazony 3Hz-den 150Hz aralygyndadyr. Giň ýygylyk diapazony bilen 4D yrgyldy damperi yrgyldy energiýasyny ýokary sarp edip biler we dörän energiýany netijeli ýaýradyp biler. kabel Aeoliýa titremesi, kabeliň titremesini keseligine azaltmak, kabeliň hyzmat möhletini uzaltmak.
Wibrasiýa Damper hem OPGW, hem-de ADSS kabelinde gurnalyp bilner. OPGW we ADSS kabelinde gurlanda ýarag çybyklary zerurdyr
Orarag çybyklaryna Wibrasiýa damper giperaktiw çybyklary hem diýilýär .Konsentrirlenen stres sebäpli titremäniň damperi kabeliň käbir zeperlenmegine sebäp bolar.

2 shockproof hammer preformed armor rod 1

Önümiň spesifikasiýasy

Model

Dia gysmak.Range (mm)

Min. (Mm)

Maks. (Mm)

4D-20-14.0

12.2

14.0

4D-20-16.0

14.0

16.0

4D-20-18.0

15.0

18.0

4D-20-20.3

16.5

20.3

4D-20-23.4

19.5

23.4

4D-20-27.0

22.3

27.0

4D-30-14.0

12.2

14.0

4D-30-16.0

14.0

16.0

4D-30-18.0

15.0

18.0

4D-30-20.3

16.5

20.3

4D-30-23.4

19.5

23.4

4D-30-27.0

22.3

27.0

Gaplamak / eltip bermek / Töleg şertleri

Gaplamak: beton önüm kartonlaryna, agaç gaplara (müşderiniň talaplary boýunça) öňünden taýýarlanan ýigit.
Eltip bermek: adatça önümçilik üçin 10000 toplum sargyt etmek üçin iki hepde töweregi wagt gerek bolar
Töleg şertleri: T / T.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler