Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Mis örtükli polat çyzgysy

Gysga düşündiriş:

★ Mis örtükli polat çyzgysy.
★ 100% mehaniki güýji dikeldýär
Cond Geçirijiligini ep-esli gowulandyrdy.
★ Iň az ýitgi / Gowy poslama garşylyk / Ansat gurnama.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy we aýratynlyklary

Bir çig malda geçirijä gezek gelende, deslapky çyzylan bölek zaýalanan ýa-da bölünen bolsa geçirijileriň mehaniki güýjüni 100% dikelder.Bu aralykda, bölünişiň dowamynda geçirijilik hem ep-esli gowulaşar.

Gurnamagyň diagramma çyzgysy

jghf

Gaplamak / eltip bermek / Töleg şertleri

Gaplamak: beton önüme görä öňünden ýasalan ýigit tutmak ually Adatça kartonlar, agaç gaplar bilen gaplanýar (müşderiniň talaplary boýunça)
Eltip bermek: adatça önümçilik üçin 10000 toplumyň sargydy üçin iki hepde töweregi wagt gerek bolar
Töleg şertleri: T / T.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler