Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Mis örtükli polatdan ýasalan ýaraglar

Gysga düşündiriş:

★ Mis örtükli polatdan ýasalan ýaraglar.
Conduct Geçirijileri / ýüpleri egilmekden, gysmakdan, aşgazandan we ok zeperinden goraň, dikeldiş bejergisini beriň.
★ Iň az ýitgi / Gowy poslama garşylyk / Ansat gurnama.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy we aýratynlyklary

Orarag çybyklarynyň esasy wezipesi, geçirijileri / ýüpleri egilmekden, gysylmakdan, aşgazandan we oklaryň zeperlenmeginden goramak we dikeldiş abatlamakdyr.
ERY MÖHÜM: Armaturlaryň goýulýan ugry görkezilen geçirijiniň daşky gatlagyna meňzeş bolmaly.Gurluşda we görkezilen geçirijide zeper ýetmezligi üçin armatura çybyklary ujuna ýerleşdirilýär.Uçlaryň çalyşmagy 4,62 mm çenli çybyklarda aşgazan bilen amala aşyrylýar.Çybyklar alýuminiýden we diametri esasy ýa-da 5, 18mm deň bolsa, BALLENDED çybyklardyr. Bu çybyklar koronany goramak üçin bu görnüşi talap edýän bolsa, PARROT BILL ENDED çybyklary bilen ýasalyp bilner.

Gurnamagyň diagramma çyzgysy

jgh

 

Gaplamak / eltip bermek / Töleg şertleri

Gaplamak: beton önüme görä öňünden ýasalan ýigit tutmak ually Adatça kartonlar, agaç gaplar bilen gaplanýar (müşderiniň talaplary boýunça)
Eltip bermek: adatça önümçilik üçin 10000 toplumyň sargydy üçin iki hepde töweregi wagt gerek bolar
Töleg şertleri: T / T.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler