Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Heliki esbaplar üçin spiral wibrasiýa damperi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy we aýratynlyklary

Spiral wibrasiýa damper ýokary güýçli, garrylyga garşy we ýokary elastik in engineeringenerçilik plastmassadan ýasalýar, optiki süýümli kabere mehaniki zeper ýetirmez.
Spiral wibrasiýa damperi ADSS kabel gurnamasynda giňden ulanylýar. Her bir spiral wibrasiýa damperi gysgyç böleginiň gysga böleginden we uzyn yrgyldy berkitme bölüminden ybaratdyr. kabelde;titremäniň ýapylmagy bölümi, kabeldäki Aeoliýa titremesiniň gowşaşmagy üçin kabel bilen özara çökmek arkaly nemlendiriji effekt döredýär.

Spiral Vibration Damper for OPGW Cable 1232

Önümiň spesifikasiýasy

Model

Dia.Range (mm)

Uzynlygy (mm)

Agramy (kg)

FTL 1170 130

8.30-11.70

1300

0.28

FTL 1430 135

11.71-14.30

1350

0.30

FTL 1930 167

14.31-19.30

1670-nji ýyl

0.66

Bellik:
Spiral yrgyldy damperiniň bölüniş sanyny maslahat beriň

Aralyk (m)

Qty / Span maslahat beriň

﹤ 100

0

100-250

2

250-400

4

400-800

6

800-1000

8

Gaplamak / eltip bermek / Töleg şertleri

Gaplamak: beton önüm kartonlaryna, agaç gaplara (müşderiniň talaplary boýunça) öňünden taýýarlanan ýigit.
Eltip bermek: adatça önümçilik üçin 10000 toplum sargyt etmek üçin iki hepde töweregi wagt gerek bolar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler