Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

optiki süýüm optiki gutarma gutusy, açyk süýüm optiki paýlaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy we aýratynlyklary

Terminal gutusy esasan optiki süýümli kabel terminaly berkitmek, optiki süýümli kabel bilen pigtailiň arasynda birleşmek, ätiýaçlandyrylan optiki süýümi saklamak we goramak üçin ulanylýar. Umuman aýdylanda, terminal gutusy iki öndürijilik gurluşyny öz içine alýar, biri doly aksesuar gurluşy, beýlekisi boş gabat gelýän gurluş.

kjhg

Önümiň spesifikasiýasy

Ady

Model

Kabel ýadrosy

Materiel

Terminal gutusy

TJZ 12-72

12-72

Polat

Gaplamak / eltip bermek / Töleg şertleri

Gaplamak: beton önüm kartonlaryna, agaç gaplara (müşderiniň talaplary boýunça) öňünden taýýarlanan ýigit.
Eltip bermek: adatça önümçilik üçin 10000 toplum sargyt etmek üçin iki hepde töweregi wagt gerek bolar
Töleg şertleri: T / T.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler