Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Öňünden taýýarlanan kabel

 • OPGW Extra Strength Double Performed Tension Set Two Way Dead End Clamp Guy Grip Fiber Optic Accessories for OPGW

  OPGW goşmaça güýç goşa ýerine ýetirilen dartgynlyk, OPGW üçin iki taraplaýyn öl gysgyçly ýigit gysgyç süýümli optiki esbaplar

  Ulanylyşy we häsiýetnamalary OPGW Extra-Strength Double Helical Tension Set, uly aralyk, beýik ýykylmak we baş çyzygyň üstünde uly burç, kabel RTS 160KN-den uly bolan kabel gurmak üçin ýörite döredildi.Içerki berkidiji çybyklar, struktura berkidiji çybyklar we daşarky gatlak ýaly üç gatly gurluşdan ybarat. Bu gurluş çyzyk öwrülişi ýaly çäklendirmesiz Helical Dartyş toplumynyň dartyş güýjüni ýokarlandyrýar. OPGW Extra- Güýç şübhe ...
 • Spiral Vibration Damper For Helical Accessories

  Heliki esbaplar üçin spiral wibrasiýa damperi

  Ulanylyşy we aýratynlyklary Spiral wibrasiýa damper ýokary güýçli, garramaga garşy we ýokary elastik in engineeringenerçilik plastmassadan ýasalýar, optiki süýümli kabere mehaniki zeper ýetirmez.Spiral wibrasiýa damperi ADSS kabel gurnamasynda giňden ulanylýar. Her bir spiral wibrasiýa damperi gysgyç böleginiň gysga böleginden we uzyn yrgyldy berkitme bölüminden ybaratdyr. üstünde ...
 • Bird Flight Diverter, Helical PVC Bird Driving Device

  Guşlaryň uçuşy, Helical PVC Guş sürmek enjamy

  Ulanylyşy we häsiýetnamalary “Preformed Line Product Uçuş Diverter”, üstki setirlerde guş uçuş ýollarynda has görnükli bolmak üçin ýokary derejeli geçirijilerde ulanmak üçin niýetlenendir.Windeliň garşysyna az garşylyk görkezip, iki hatara we guşlara howp salýar.Pes we orta woltly gurluşyk üçin, uçuş Diverterini faza geçirijilerine (ýalaňaç ýa-da penjekli) ulanyň.Volokary woltlylar üçin adatça galkan siminde ulanylýar. “Flight Diverter” ýeňil, ýel garşylygy az ...
 • PVC Plastic insulator tie

  PVC Plastiki izolýator galstugy

  Ulanylyşy we häsiýetnamalary PVC plastmassa ýeke çyzyk / ýokarky galstuklar örtükli geçirijiler we dik goltukly izolýatorlar ýa-da polýus-ýokarky izolýatorlar bilen ulanmak üçin niýetlenendir. Islendik plastmassa ulanylanda 15 ° çenli çyzykly burçlar ýerleşdirilip bilner. örtükli geçiriji.Material: PVC plastmassa ýeke çyzyk / ýokarky galstuklar ak PVC-den ýasalýar. Bu materialyň artykmaçlyklary bar: UV garşylygy, dartyş güýji, täsir güýji, flexural güýç we öz-özüni öçürmek häsiýetleri.Gaplamak / ýüklemek ...
 • Medium/Long Span ADSS Tension Set

  Orta / uzak aralyk ADSS dartyş toplumy

  Ulanylyşy we aýratynlyklary Orta / Uzyn aralyk ADSS dartyş toplumy ölüli komponentden we gurluş berkitme çybyklaryndan durýar, materiallar alýumin bilen örtülen polatdan ýa-da galvanizli polat simden ybarat, esasan ştamm diňiniň / polýusyň, burç diňiniň arasynda ADSS gurmak üçin ulanylýar. Uzynlygy 200M-den uly bolan polýus we terminal diňi / polýus, kabeliň RTS-i 15KN-den uly, Orta aralyk ADSS dartyş toplumy 200-400M aralygynda gurnamak üçin ulanylýar, Uzyn aralyk ADSS dartyş toplumy ...
 • Copper Clad Steel Preformed Armor Rod

  Mis örtükli polatdan ýasalan ýaraglar

  ★ Mis örtükli polatdan ýasalan ýaraglar.
  Conduct Geçirijileri / ýüpleri egilmekden, gysmakdan, aşgazandan we ok zeperinden goraň, dikeldiş bejergisini beriň.
  ★ Iň az ýitgi / Gowy poslama garşylyk / Ansat gurnama.

 • Copper Clad Steel Line Splice

  Mis örtükli polat çyzgysy

  ★ Mis örtükli polat çyzgysy.
  ★ 100% mehaniki güýji dikeldýär
  Cond Geçirijiligini ep-esli gowulandyrdy.
  ★ Iň az ýitgi / Gowy poslama garşylyk / Ansat gurnama.

 • Preformed Tension Dead-end For Conductor

  Dirijor üçin öňünden düzülen dartgynlyk

  ★ Geçirijiniň dartgynlylygy
  ★ Zemin siminiň dartylmagy
  ★ Guy dartgynlylygy
  Stress Stresiň birmeňzeşligini paýlaýan gysgyç, aseizmatik ukyplylygy ýokarlandyrýar
  geçirijä zeper. Şonuň üçin geçirijiniň ulanyş möhletini uzaldýar.
  ★ Dartyşyň ahyrky gysgysy ýokary intensiwlige we berklige çydap bilýär.Berkidijiniň tutuş güýji 95% CUTS-dan pes däldir.
  Easy Gurmak we gurmak aňsat, iş wagtyny gysgaldýar.Bu gysgyjy bir adam işledi we ýörite gural gerek.
  Special specialörite tälim bermezden optiki görnüş bilen barlanan gurnamanyň hilini kepillendirmek aňsat.
  Cor Poslama garşylygy;Geçiriji bilen birmeňzeş material, gysgyçyň elektrohimiýa poslama garşylygy üçin ajaýyp ukybynyň bardygyny wada berýär.